Nábytek MP - sedací soupravyNábytek MP - sedací soupravyNábytek MP - sedací soupravy

Reklamační řád

-Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží.
- Kupující je povinen bezodkladně po převzetí zboží důkladně obhlídnout a uplatnit případné vady, které zboží má v době převzetí. Prodávající nepřizná kupujícímu práva z vad zboží v případě, že kupující zjistí nebo ohlásí vady později než bezodkladně po dodání zboží.
- Prodávající tímto poskytuje záruku za kvalitu zboží v trvání 24 měsíců. Tato záruční doba začíná plynout okamžikem převzetí zboží kupujícím.
- Záruka se vztahuje výlučně na vady zjištěné v záruční době a způsobené chybou materiálu, chybnou konstrukcí nebo chybným zpracováním. Záruka se vztahuje i na skryté vady na předmětu dodávky. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo neodborným zásahem na předmětu dodávky po jeho odevzdání kupujícímu. Následné poškození povrchu předmětu dodávky poškrábáním a podobně se nepovažuje za skrytou vadu.
-Vady třeba neodkladně oznámit , osobně v sídle prodávajícího (v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno) a předložit doklad o zakoupení a zaplacení zboží.
- Po předběžném posouzení uplatněného nároku může prodávající vyslat servisního pracovníka za účelem odstranění vad nebo jejich podrobnějšího posouzení. Náklady spojené s vysláním servisního pracovníka v případě, že nebudou zjištěny žádné vady zboží, snáší v celém rozsahu kupující. Náklady jsou dohodnuty na paušální sumu ve výši 3500 Kč (suma uvedena s DPH) a mohou být kupujícímu vyúčtovány.
- V odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později jako je zákonem stanovená lhůta, a to se souhlasem zákazníka. Delší termín opravy si může technik dohodnout se zákazníkem.
-Kupující nemá právo na uplatnění nároků z vad zboží, jestliže: ? zboží bylo poškozeno přepravou kupujícím ? zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou manipulací nebo špatným skladováním po převzetí zboží ? zboží bylo umístěno ve vlhkém a prašném prostředí ? zboží bylo znečištěno nebo neodborně vyčištěno ? zboží bylo poškozeno neodborným zásahem do jeho konstrukce ? zboží bylo znehodnoceno nadměrným zatížením ložných a sedacích ploch a ploch pod opěrkami rukou čalouněného nábytku ? zboží bylo znehodnoceno nevhodným zatížením, např. sedací část byla dětmi používána jako trampolína ? zboží bylo umístěno v blízkosti tepelného zdroje, čímž došlo k jeho poškození ? zboží bylo poškozeno domácími zvířaty ? zboží bylo vystaveno slunečnímu záření, čímž došlo k barevným změnám na výrobku ? kupující sám odstraní textilii na závěsném kování ? kupující sám poškodí mechanismus opěrky rukou nesprávným zacházením (sedání na opěrku rukou ve vyklopeném stavu) a následně byly takovým způsobem zdeformovány .
STRANA 1/2
-Záruka se nevztahuje na přirozené stárnutí a opotřebení zboží a na mírný rozdíl odstínů látky vůči odstínu vzorkovnice.
- Pro odstranění pochybností se za vadu zboží výslovně nepovažuje: ? jestliže se na zakoupené sedací soupravě vyrobené z kůže tvar a forma opěrek mírně odlišuje od výrobku vystaveného v prodejně ? jestliže se při zakoupení sedací soupravy s polohovatelnými opěrkami rukou a opěradly materiál krčí nebo mění svůj tvar a formu. Toto je běžný jev, protože materiál na určitých místech vyžaduje vůli. ? rozdílná struktura kůže nebo vrásky na koženém potahu. Kůže je přírodní materiál, drobné rozdíly a nedostatky se proto za chybu nepovažují. ? rozdílná tvrdost sedáku u rohového komponentu a dvoj sedačky nebo troj sedačky. Rohový komponent je tvořen pevnou matrací, připojitelné dvoj sedačky nebo troj sedačky jsou tvořeny molitanovou výplní s pružinami ? výškový rozdíl mezi sedací částí sedačky a opěrek, který vznikl v důsledku nerovné podlahy u kupujícího. Zavěšení sedací soupravy je ve výrobě zpracováno tak, aby byla celá sedací souprava ve stejné výši. ? barevné odchylky na potahovém materiálu nebo rozdíl ve výši kování a štepování, které se mohou vyskytnout při následném doobjednání dalších částí sedací soupravy. ? vrzání kovového rozkládacího mechanismu při modelech NINA a TINA je způsobeno třením kovových ploch o sebe, což je běžnou vlastností kovových materiálů. ? zboží, jehož součástí je komponent z mořeného dřeva, vykazuje rozdílné odstíny způsobené strukturou dřeva. -Látka SPIRIT a ostatní flockové látky:Stlačení vláken potahové látky, které jsou viditelné jako otlačeniny těla, způsobené tělesnou hmotností, teplotou či vlhkostí, jsou charakteristickým znakem flocku.

- Všechna další práva a povinnosti smluvních stran z vad zboží se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
- Neoddělitelnou součástí každé jednotlivě uzavřené kupní smlouvy je návod k údržbě výrobků dodávaných společností NábytekMP, který obsahuje závazný návod pro kupujícího na údržbu zboží. V případě nedodržení tohoto návodu kupující nemá právo na uplatnění nároků z vad zboží.


DATUM: SEDACÍ SOUPRAVA:

Soubory ke stažení:

pdf icon Reklamační řád - ke stažení

 

...zpět